Ing. Richard Vojík

Učitel a průvodce v oblasti osobního a partnerského rozvoje. Více než 20 let pomáhá lidem měnit vědomí sebe sama a zlepšovat jim život, sexualitu a vztahy s partnery.

Přirozeným a lehce pochopitelným způsobem předává vědomosti a zkušenosti, o kterých se doma ani ve škole nemluví. Lidé ho milují pro jeho humor a zároveň hloubku informací, které předává na kurzech.

Jako první začal v ČR vyučovat a certifikovat tantra masáž, později známou jako celostní smyslná masáž dnes Core Touch I.

Je spoluautorem výcviku Core Touch II, techniky Léčení jizev a Vaginálního mapování a několika výukových DVD. Podílel se na projektu CESTA PRAVÉHO MUŽE. Spoluzakladatelem EASE Evropská akademie somatických studií.

Mužské semináře – Mužská cesta
Richard vede od roku 2005 samostatně mužské semináře.

Od roku 2016 jsou řazeny v jednom celku Mužská cesta Richarda Vojíka, která obsahuje tyto semináře:
Uvolni svou sílu, Buddhabar, Muž a sex. Tento celek je zaměřen na všestranný rozvoj muže.

Mužská cesta Richarda Vojíka

Od roku 2005 vede Richard samostatně mužské semináře, které v roce 2016 zařadil do jednoho celku: Mužská cesta.

Mužská cesta je zaměřena na všestranný mužský rozvoj. Je tvořena esencí všeho, co vykrystalizovalo během práce s mužskými skupinami nejen osobního rozvoje, ale i bojových umění, které Richard vedl.

Osobní a partnerský rozvoj

Kurzy pro páry a jednotlivce vede Richard spolu s Denisou Říha–Palečkovou už od roku 2003. Přinášejí zcela nový pohled na intimitu a její vliv nejen na partnerský život, ale i zdraví, štěstí a osobní rozvoj.

Svým přístupem pomohli již tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu.

Práce s tělem a masáže

Kurzy s masážemi, práci s tělem a profesionální výuku Core Touch vede Richard s Denisou Říha Palečkovou.

Jsou známí sestavením celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž.
V roce 2013 založili Evropskou akademii somatického vzdělání – EASE, s cílem zpřístupnit benefity práce s tělem široké veřejnosti a zajistit certifikaci profesionálů. Jsou autory výukového DVD Umění doteku.

Core touch - Škola celostní smyslné masáže