OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastníte se mých kurzů, odebíráte novinky nebo navštěvujete web? Pak mi svěřujete své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se způsobem jejich ochrany, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů – 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

Správce

Jako pořadatel kurzů a provozovatel webů www.richardvojik.cz a www.muzazena.cz zpracovávám vaše osobní údaje jako správce (určuji jak budou údaje zpracovány, za jakým účelem, jak dlouho budou uchovány a případně vybírám další zpracovatele).

Kontakt

Podnikám svým jménem: Ing. Richard Vojík, se sídlem: 341 42, Kolinec 38, identifikační číslo: 63514435 a vždy mě a můj tým můžete kontaktovat na tel. čísle +420 774 108 888 nebo e-mailu info@richardvojik.cz.

Prohlášení

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracovávám

Osobní údaje, které mi sami svěříte, zpracovávám za naplněním těchto účelů:

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, povolání, věk, pohlaví, předchozí zkušenosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo a případně korespondenční nebo fakturační adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, zaslání dárkového poukazu, rezervaci místa na kurzu apod.).
 • Vedení účetnictví/ Evidence tržeb
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu. Důvodně předpokládám, že vás novinky ode mě zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Jestli nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od udělení.
  Nechcete-li abych vám novinky zasílal, můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých kurzech pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Používám je v propagačních materiálech, zejména na webu, ve facebookové skupině nebo video kanálech (youtube, vimeo, instagram, apod.). Nikdy u nich neuvádím jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud na akci fotím nebo natáčím, předem vás upozorním. Pokud si to nepřejete na fotkách ani videu nebudete. Uveďte tenhle požadavek do poznámky v přihlášce, dejte vědět na kontaktních údajích nebo přímo na kurzu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek používám cookies (zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte). Měřím díky tomu návštěvnost webu a přizpůsobuji zobrazení webových stránek, což vnímám jako svůj oprávněný zájem správce. Věřím, že vám tak mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 • OptiMail – aplikace pro komunikaci
 • iDoklad – aplikace pro fakturaci
 • Facebook
 • Google – Google Analytics, Google Forms
 • ComGate - platební brána

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@richardvojik.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.).
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

E-maily s články vám zasílám, jste-li mým zákazníkem, na základě svého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. A samozřejmě máte právo kdykoliv se ze zasílání newsletteru a obchodních sdělení odhlásit a to stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21. 5. 2018.